050 602 602
Logo

Privacy Verklaring – T3 Dental Clinic

T3 Dental Clinic BBV BVBA, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 51 (“T3 Dental Clinic”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij T3 Dental Clinic zetten wij ons in voor de bescheriming van uw privacy. Wij willen dat u op de hoogte bent van welke gegevens wij over u verzamelen, gebruiken, delen en bewaren, alsook de keuzes die hierin tot uw beschikking staan.
Wij verzamelen, verwerken en delen deze gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”)

Welke persoonsgevens worden verwerkt?

Bent u patënt, dan verwerken we volgende types van persoonsgegevens:

  • identiteitsgegevens
  • adres- en contactgegevens
  • medische gegevens
  • verzekeringsgegevens
Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

T3 Dental Clinic heeft veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en past hiervoor een aantal software, hardware en organisatorische maatregelen toe (zoals bijvoorbeeld encryptie, beveiligde back-ups en toegangsbeperkingen) om misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang of verspreiding te vermijden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via nathalie.walravens@t3dentalclinic.be.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

T3 Dental Clinic verwerkt uw persoonsgegevens voor patiënt- en relatiebeheer. Bijvoorbeeld, wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze (medische) dienstverlening uit te kunnen voeren. Hierbij bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan (i) strikt nodig is om de medische doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en (ii) wij wettelijk verplicht zijn. Tot slot, T3 Dental Clinic zal uw persoonlijke gegevens enkel met derden (bijvoorbeeld uw huisarts) delen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor uw medische behandeling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen, dit binnen het wettelijke kader. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door T3 Dental Clinic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie of arts, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nathalie.walravens@t3dentalclinic.be.

Wilt u ons contacteren?

Mocht u enig andere vraag hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens , gelieve dan de verwerkingsverantwoordelijke, tandarts Nathalie Walravens, te contacteren:

Toch niet tevreden?

T3 Dental Clinic wil u er tevens op wijzen dat, mocht u toch niet tevreden zijn, u steeds contact kan opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be