050 602 602
Logo

Tandarts Fee Verheire

Bijzondere Beroepstitel: Algemeen Tandarts
RIZIV-nummer: 3.16019.07.001
Ondernemingsnummer: BE 0686.832.551
Rechtsvorm: Comm. Ven.
Adres maatschappelijke zetel: Gidsenlaan 11, Maldegem
Praktijkadres(sen): Natiënlaan 51, Knokke-Heist
Telefoonnummer: 050 – 602 602
Website: https://www.t3dentalclinic.be 
E-mailadres: info@t3dentalclinic.be  
(Enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Protectas
Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

  • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
  • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
  • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle persoonlijke gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.